SIMUL8        SIMUL8
Dynamická simulace výroby, logistiky a podnikových procesů
SIMUL8 je jedním z nejrozšířenějších softwarových produktů pro dynamickou diskrétní simulaci podnikových procesů.
SIMUL8 je ideálním nástrojem pro:
 • Podporu rozhodování
 • Kvalifikované posouzení plánovaných změn výrobního nebo logistického systému firmy
 • Identifikaci a eliminaci úzkých míst
 • Reengineering
 • Redukci prostojů
 • Snížení čekacích časů
 • Analýzu produktového mixu ve výrobě
 • Lepší řízení zdrojů
 • Optimalizaci a efektivnější využití zdrojů
 • Vyvážení kapacity zdrojů
 • Dosažení vyšší jakosti, účinnosti a rychlejší návratnosti vložených prostředků
 • Posouzení efektu nového zařízení ve výrobním systému
 • Posouzení efektu přemístění pracovišť ve výrobním systému
 • Virtuální návrh nových výrobních linek a systémů
 • Animovanou vizualizaci reálných procesů
 • Dynamickou analýzu nákladů
 • Zvýšení spokojenosti zákazníka
 • Jasné odpovědi na otázky typu “co-když”

Více o simulačním nástroji SIMUL8

Co je diskrétní dynamická simulace a k čemu je dobrá?

Simulační projekt v pěti jednoduchých krocích

Ukázka jednoduchého modelu v prostředí SIMUL8

Model jednoduchého výrobního systému v prostředí SIMUL8

Ukázkový model jednoduchého výrobního systému s vizualizací průběhů zásob a čekacích dob v mezioperačních skladech

Více ukázkových modelů